Hiperteknoloji BTAA

Hiperteknoloji

Blockchain Theory & Application Academy

Hiperteknoloji BTAA (HBTAA)

Hiperteknoloji

Blokzinciri Teori (Nazarî) & Uygulama Akademisi

Hiperteknoloji BTUA (HBTUA)

Hiperteknoloji: Hypertechnology

Hiperteknoloji.org

Hiperteknoloji.org

Aim:

1. The net income obtained will be spent on places where students need to get a better education (scholarships, books, labs, etc.)
2. Support will be provided for the research subjects required for higher education.
3. The infrastructure for a university, academy, platform installation work will be provided in this direction.

Amaç:

1. Elde edilen net gelerler öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için gerekli yerlere harcanacaklardır (burs, kitap, lab. vs.)
2. Yükseköğrenim için gerekli araştırma konularına destek sağlanacaktır.
3. Bu yönde bir üniversite, akademi, platform kurulum çalışmaları için altyapı sağlanacaktır.

1. Application: IST34 Token (IST34)

ist34 token (ist34)

IST34 Token

IST34 Token

05 April/Nisan

05/06.04.2018

2. Application: HiperWaves Coin (HiperWaves)

HiperWaves Coin

HiperWaves Coin

12 May/Mayıs

12.05.2018

3. Application: Hiperbiq (HBQ)

Hiperbiq

Hiperbiq

31 April/Nisan

31.05.2018

4. Application: Dalga Token (DLGT)

Dalga Token

Dalga Token

03 June/Haziran

03.06.2018

5. Application: Cemre Token (CMRT)